Cabinet de avocat Rodica Ghiţă
Consultanţă juridică şi reprezentare
Mobil: (+4) 0724 651 579

>>> Pregătire şi practică profesională

Avocat Rodica Ghita Pregătirea profesională__________

:: Absolventă a Facultăţii de Drept Bucureşti - promoţia 1987.

:: Examen de intrare în profesia de Lichidator - promoţia 2001

Specializări____________________

:: Avocat
:: Lichidator / Administrator judiciar

Practica profesională

- Drept civil : retrocedări clădiri şi terenuri, închirieri, evacuări, grăniţuiri, succesiuni, ieşiri din indiviziune, înfiinţări de asociaţii de proprietari, litigii locative etc.

- Dreptul familiei : divorţ, partaj, pensii întreţinere pentru majori şi minori, punere sub interdicţie, curatelă etc.

- Dreptul muncii : litigii de muncă individuale şi colective ;

- Drept comercial : litigii comerciale, înfiinţări societăţi şi modificări la Registrul Comerţului, înfiinţări asociaţii şi fundaţii, lichidări societăţi şi asociaţii, inclusiv lichidări judiciare, reorganizare (întocmire Plan de reorganizare) şi/sau faliment, negocieri şi redactări contracte, concilieri directe, întocmire dosare de participare la licitaţii privind privatizări societăţi cu capital de stat, asociaţii în participaţiune etc.

- Drept administrativ şi contravenţional : litigii în contenciosul administrativ, litigii pe Legea fondului funciar nr.18/1991, obţinere sau anulare titluri de proprietate, contestaţii la procese-verbale de control şi de contravenţie, consultanţă taxe şi impozite etc.

- Drept locativ : înfiinţare asociaţii de proprietari, litigii locative, contracte de închiriere etc.

Susţinem procese la orice instanţă din România

                    Program:
luni, marţi, miercuri, joi 
între orele 14,oo - 17,oo

                   Programări:
se fac: luni-joi
de la 14,oo  la 17,oo
tel/fax : 021-627 0775
mobil : 0724 651 579
email:
avocat@lichidator.com

Copyright 2013, Cabinet de avocat.