Lichidator judiciar Rodica Ghiţă
Cabinet de reorganizare şi lichidare
Mobil: 0724 651 579

Stimate client,

În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Astfel, considerăm că este oportun să vă informăm cum protejăm datele dvs. personale.

Ce date prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm în vederea ofertei serviciilor de newsletter şi consultaţii on-line sunt următoarele:

    - consultaţii on-line:  numele, adresa de e-mail, telefon, informaţiile introduse voluntar în câmpul de comentarii;

    - newsletter: adresa de e-mail;

Cum prelucrăm datele dvs.?

Prelucrăm datele dvs. personale în vederea comunicării noutăţilor de pe site-urile lichidator.com ; lichidator.com/avocat  şi asigurării serviciului de consultaţii on-line.

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor destinatari?

Datele personale prelucrate nu sunt communicate unor terţi.

Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale.

Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale în cardul serviciilor de consultaţii on-line şi newsletter.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul de opoziție - vă puteți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit.

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vă puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate - puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitări prin email office@lichidator.com sau fax: 0216270775.

[ home] [ practica ] [ portofoliu ] [ servicii ]
[
arhiva vînzări ] [sediul ] [ links ]

© 2004-2021, Rodica Ghiţă.