Lichidator judiciar Rodica Ghiţă
Cabinet de reorganizare şi lichidare
Mobil: 0724 651 579

        >> Servicii                                                                       

Lichidator judiciar Rodica Ghita - fotografie
Lichidator judiciar Rodica Ghiţă

În cadrul cabinetului de lichidator judiciar oferim următoarele servicii:

 • consultanţă pentru persoane aflate în dificultate financiară, respectiv: societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii, persoane fizice autorizate, grupuri de interese şi alte persoane sub incidenţa Legii nr.85/2006;
   
 • reorganizare (plus întocmire Plan de reorganizare);
   
 • administrare judiciară;
   
 • lichidare voluntară (prin registrul comerţului);
   
 • lichidare administrativă (din oficiu, numiri prin registrul comerţului) pentru societăţi dizolvate din oficiu;
   
 • lichidare judiciară (insolvenţă: procedura generală, faliment în procedură generală,  faliment în procedură simplificată);  
   
 • licitaţii; intermedieri vînzări bunuri mobile şi imobile;
   
 • servicii de avocatură în litigii comerciale;
   
 • servicii de avocatură în proceduri de insolvenţă, atît pentru creditor, cît şi pentru debitor: consiliere, reprezentare în instanţă, formularea unor contestaţii: împotriva deschiderii procedurii insolvenţei, împotriva tabelului creditorilor, împotriva unor măsuri luate de lichidator; propunerea şi întocmirea Planului de reorganizare; managementul reorganizării;
   
 • servicii de Administrator special;
   
 • servicii de avocatură pentru lichidatori în recuperarea unor creanţe de la terţi sau bunuri de la terţi, pentru aducerea lor la masa credală;
   
 • alte servicii de avocatură oferite lichidatorilor;
   
 • orice alte servicii legate direct sau indirect de procedura insolvenţei.

iconSolicită o consultaţie online în regim de urgenţă

[ home] [ practica ] [ portofoliu ] [ servicii ]
[
arhiva vînzări ] [sediul ] [ links ]

© 2004-2021, Rodica Ghiţă.